De vereniging

Lidmaatschap

Jeugd: € 20,00 per jaar
Senioren: € 25,00 per jaar

Het kaatsseizoen loopt van 1 januari t/m 31 december. Per lid wordt een afdracht betaald aan de KNKB. Wil men het lidmaatschap/donateurschap beëindigen dan moet voor 31 december worden opgezegd. De jaarlijkse bijdrage blijft verschuldigd bij opzegging na deze datum.

Trainingen

Jeugd: maandag 18.30-19.30 uur.

Potsje keatsen

Op woendagavond wordt er door de senioren “potsje gekeatst”. Bij de senioren kaatst ook de klasse meisjes/jongens. Vanaf veertien jaar ben je van harte welkom. Bij voldoende deelname kaatsen jullie apart van de senioren.

Dit zijn de spelregels:

 • Aanmelden om 18.45 uur op het veld.
 • Na het veld leggen wordt er gezamenlijk geloot/parturen gevormd.
 • We spelen één of twee partijtjes tot ongeveer 21.00 uur.

Om utens keatse

Om “utens keatse” is KNKB wedstrijden kaatsen. Je gaat dan in andere plaatsen wedstrijdkaatsen. Per categorie zijn er door de KNKB afstanden opslag (en uitslag) vastgesteld waar je aan moet voldoen om mee te mogen doen aan een KNKB wedstrijd. Lukt het je om aan die eisen te voldoen, dan kun je te KNKB kaatsen. Mocht je hier interesse voor hebben, dan kun je informatie opvragen bij het bestuur.

Opgave gaat via het bestuur en de KNKB website. Je hebt hier een bondsnummer voor nodig en een geschikte kaatswant. Opgave kan met een partuur of als enkeling, ook wel door elkaar loten genoemd.

De categorie indeling is op leeftijd en is als volgt:

 • Welp jongen/meisje: – je bent op 1 januari 6 jaar en nog geen 10 jaar
 • Pupil jongen/meisje: – je bent op 1 januari 10 jaar en nog geen 12 jaar
 • Schooljongen/-meisje: – je bent op 1 januari 12 jaar en nog geen 14 jaar
 • Jongen/meisje: – je bent op 1 januari 14 jaar en nog geen 17 jaar

Ook zijn er sinds kort kabouter wedstrijden.

Spelregels voor kanjerkaatsen

Kaatsen moet voor iedereen, kaatsers, scheidsrechters en publiek, leuk zijn. Daarom wordt op het sportveld van iedereen positief en sportief gedrag verwacht. Dit houdt in:

 • Je behandelt elkaar met respect.
 • Niemand lacht een ander uit.
 • Niemand speelt de baas.
 • We helpen elkaar.
 • Kortom: Kanjergedrag.

Met deze spelregels blijft kaatsen een prachtige sport waar iedereen plezier aan kan beleven.