De vereniging

Lidmaatschap

Jeugd: € 17,50 per jaar
Senioren: € 22,50 per jaar
Donateur: € 6,- per jaar

Het kaatsseizoen loopt van 1 januari t/m 31 december. Per lid wordt een afdracht betaald aan de KNKB. Wil men het lidmaatschap/donateurschap beëindigen dan moet voor 31 december worden opgezegd. De jaarlijkse bijdrage blijft verschuldigd bij opzegging na deze datum.

Trainingen

Jeugd
Maandag 18.30-19.30 uur en 19.30-20.30 uur.

Competitiekaatsen

Op woendagavond wordt er door de senioren in competitieverband gekaatst. Bij de senioren kaatst ook de klasse meisjes/jongens. Vanaf veertien jaar ben je van harte welkom bij het competitiekaatsen. Bij voldoende deelname is er voor jullie een aparte competitie.

Voor de winnaars van de competitie is er een prachtige Gouden Kram.

Dit zijn de spelregels:

 • Aanmeldingen op de competitieavond voor 19.00 uur op het veld.
 • Na de opgave wordt er geloot door het bestuur.
 • Er wordt per avond één wedstrijd gespeeld.
 • Je bent niet verplicht alle avonden aanwezig te zijn. Ook als je enkele partijen mist kun je nog een prijs winnen. De prijzen worden namelijk berekend over acht avonden.
 • Na afloop van de wedstrijd de uitslag doorgeven aan het bestuur.De puntentelling is individueel.

Om utens keatse

Om “utens keatse” is federatie- of KNKB wedstrijden kaatsen. Je gaat dan in andere plaatsen wedstrijdkaatsen; tegen en met kaatsers uit andere dorpen. Per categorie zijn er door de KNKB afstanden opslag (en uitslag) vastgesteld waar je aan moet voldoen om mee te mogen doen aan een federatiewedstrijd of een KNKB wedstrijd. Lukt het je om aan die eisen te voldoen, dan kun je te federatiekaatsen of te KNKB kaatsen.

De categorie indeling is op leeftijd en is als volgt:

 • Welp jongen/meisje: – je bent op 1 januari 6 jaar en nog geen 10 jaar
 • Pupil jongen/meisje: – je bent op 1 januari 10 jaar en nog geen 12 jaar
 • Schooljongen/-meisje: – je bent op 1 januari 12 jaar en nog geen 14 jaar
 • Jongen/meisje: – je bent op 1 januari 14 jaar en nog geen 17 jaar

Om goed voorbereid te zijn bij het “om utens keatse” zijn er selectietrainingen op de woensdagavond. Voor deelname wordt je uitgenodigd door de BC en de samenstelling van de afdelingsparturen wordt ook door de BC vastgesteld. Als je deelneemt aan deze extra training wordt van je verwacht dat je ook daadwerkelijk deelneemt (minimaal vier keer) aan een federatie of KNKB wedstrijd. Dit geldt alleen voor de woensdagavond kaatsers en is ervoor om nog beter te leren kaatsen!

De begeleidingscommissie (BC) bestaat uit Gerrit Groen.

Spelregels voor kanjerkaatsen

Kaatsen moet voor iedereen, kaatsers, scheidsrechters en publiek, leuk zijn. Daarom wordt op het sportveld van iedereen positief en sportief gedrag verwacht. Dit houdt in:

 • Je behandelt elkaar met respect.
 • Niemand lacht een ander uit.
 • Niemand speelt de baas.
 • We helpen elkaar.
 • Kortom: Kanjergedrag.

Met deze spelregels blijft kaatsen een prachtige sport waar iedereen plezier aan kan beleven.